Uwzględnijmy wszystkich:
wprowadźmy mleko roślinne
do szkół w UE

Uwzględnijmy wszystkich:
wprowadźmy mleko roślinne
do szkół w UE

Trzy pilne powody, dla których nalegam, by Komisja dodała do europejskiego programu “Owoce, warzywa i mleko w szkole” mleka roślinne wzbogacone wapniem jako produkty kwalifikujące się do programu.

Jeśli Europa poważnie myśli o zapewnieniu uczniom zdrowej i zrównoważonej diety, powinna wprowadzić do programu szkolnego UE roślinne napoje mleczne wzbogacone wapniem. Uważam, że te napoje mleczne powinny zostać włączone do programu szkolnego z następujących powodów:

1. Chrońmy naszą planetę

Przyszłość naszych dzieci i młodzieży jest bezpośrednio zagrożona przez kryzys klimatyczny. Niektórzy uczniowie wybierają napoje roślinne, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stwierdziła, że przemysłowa hodowla zwierząt, zwłaszcza krów mlecznych i bydła mięsnego, w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych.1Gerber, P., H. Steinfeld, B. Henderson, et al. (2013): Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. FAO, Rome

W porównaniu z różnymi odmianami mleka roślinnego, mleko krowie ma największy wpływ na środowisko pod względem emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania ziemi i wody. Na przykład litr mleka krowiego wymaga ponad 22 razy więcej wody i około 12 razy więcej ziemi, a także emituje trzy razy więcej gazów cieplarnianych niż litr mleka sojowego. Inne rodzaje mleka roślinnego, takie jak mleko owsiane i ryżowe, są podobnie zrównoważone.2ProVeg e.V. (2019): Plant Milk Report. Berlin. Available at: https://proveg.com/wp-content/uploads/2019/10/PV_Plant_Milk_Report_281019-1.pdf [21/07/21].

2. Bądźmy wolni od okrucieństwa

Kwestie dobrostanu zwierząt
Coraz więcej ludzi w Europie, również młodych, troszczy się o dobrostan zwierząt.3The Rise of Vegan and Vegetarian Food | Market Research Report | Euromonitor Dlatego niektórzy uczniowie wybierają mleko roślinne. Robią to ponieważ jest ono wolne od okrucieństwa. W wielu gospodarstwach mlecznych krowy żyją w ciasnych zagrodach, nie mogą chodzić, obracać się, pielęgnować, rozglądać na boki ani wchodzić w naturalne interakcje z innymi członkami stada. Wśród młodych ludzi rośnie świadomość tego, że picie mleka ma wpływ na dobrostan zwierząt. Dostęp do alternatywnych produktów roślinnych pozwala uczniom pić mleko, które nie wpływa negatywnie na dobrostan zwierząt.

3. Promujmy wybór i integrację

Nietolerancja laktozy
Niektórzy uczniowie wybierają mleko roślinne, ponieważ ich organizm ma trudności z rozkładem laktozy – cukru występującego w mleku krowim. Na całym świecie około 68% ludzi nie toleruje laktozy.4Storhaug, C. L., S. K. Fosse & L. T. Fadnes (2017): Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2(10), 738–746. doi:10.1016/S2468-1253(17)30154-1 Mimo że w szkołach dostępne jest mleko krowie bez laktozy, nadal ważne jest, by w porze lunchu dać uczniom wybór między mlekiem krowim bez laktozy a mlekiem roślinnym.5Whilst lactose-free cow’s milk is available in schools, it is still important to give students the choice between lactose-free cow’s milk and plant-based milk at lunchtime Pamiętajmy, że większość mieszkańców Azji, Afryki i ludów tubylczych nie toleruje laktozy,6US National Library of Medicine National Institutes of Health (2015): Lactose Intolerance in Adults: Biological Mechanism and Dietary Management. available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586575/ [18.06.2019] 7https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30154-1/fulltext więc wprowadzenie do programu szkolnego mleka roślinnego w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia możliwości wyboru w naszych szkołach, a tym samym do integracji społecznej. Istnieje także alergia na białka mleka krowiego (ABMK), która może powodować zarówno łagodne, jak i zagrażające życiu stany chorobowe.8Milk allergy – Symptoms and causes – Mayo Clinic Mleko roślinne stanowi alternatywę dla tych dzieci, które cierpią na ABMK.

Podpisz petycję

“Szanowna Komisjo Europejska, prosimy o włączenie do programu szkolnego UE mleka wzbogaconego wapniem w celu ochrony planety, poprawy dobrostanu zwierząt oraz promowania wyboru i integracji w naszych szkołach.”

74 434 podpisów z 100 000


Consent*
Newsletter

Udostępnij tę kampanię

Firmy wspierające

Wesprzyj naszą petycję. Wyślij swoje logo do [email protected]