Zahrňme všechny:
Přineste rostlinné mléko
do škol v EU

Zahrňme všechny:
Dostaňte rostlinné mléko
do škol v EU

Tři naléhavé důvody, proč chceme po Komisi, aby přidala rostlinná mléka obohacená vápníkem jako vhodné produkty v evropském projektu s názvem Ovoce, zelenina a mléko do škol (European school fruit, vegetables and milk scheme).

Pokud Evropa myslí vážně to, že chce nabízet studentům a studentkám zdravou a udržitelnou stravu, měla by také ve svém školním programu nabízet rostlinné mléčné nápoje obohacené vápníkem. Domníváme se, že tyto mléčné nápoje by měly být přidány do školního programu z následujících důvodů:

1. Ochrana planety

Rostlinné nápoje a životní prostředí
Budoucnost mladých osob je přímo ohrožena klimatickou krizí. Některé studentky a studenti se tedy rozhodnou pro rostlinné nápoje, aby snížili svůj dopad na životní prostředí. Tento posun směrem k rostlinným mlékům je naléhavě potřeba z hlediska životního prostředí, protože Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) prohlásila, že odvětví živočišné výroby, zejména krav chovaných na mléko a hovězí maso, významně přispívá ke změně klimatu.1Gerber, P., H. Steinfeld, B. Henderson, et al. (2013): Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. FAO, Rome

Ve srovnání s různými druhy rostlinného mléka má kravské mléko největší dopad na životní prostředí, pokud jde o emise skleníkových plynů a využívání půdy a vody. Například litr kravského mléka vyžaduje více než 22krát více vody a zhruba 12krát více půdy a produkuje třikrát více emisí skleníkových plynů než litr sójového mléka. Další druhy rostlinného mléka, jako je ovesné a rýžové mléko, jsou podobně udržitelné.2ProVeg e.V. (2019): Plant Milk Report. Berlin. Available at: https://proveg.com/wp-content/uploads/2019/10/PV_Plant_Milk_Report_281019-1.pdf [21/07/21]

2. Lepší životní podmínky zvířat

Rostlinné nápoje a životní podmínky zvířat
Dobré životní podmínky zvířat jsou v Evropě stále větším problémem,3The Rise of Vegan and Vegetarian Food | Market Research Report | Euromonitor a zajímá se o to stále více mladých lidí. Z tohoto důvodu se někteří studenti a studentky rozhodnou pro rostlinná mléka, protože jsou vyrobena bez krutosti na zvířatech. Na mnoha mléčných farmách žijí krávy ve stísněných stájích, nemohou chodit, otáčet se, čistit se, dívat se do stran nebo komunikovat s ostatními členy stáda přirozeným způsobem. Mezi dětmi roste povědomí o důsledcích konzumace mléka pro dobré životní podmínky zvířat. Přístup k rostlinným alternativám umožňuje studentům pít mléko, které nemá negativní vliv na zvířata.

3. Podpora inkluzivity
ve školním stravování

Laktózová intolerance
Někteří studenti a studentky volí rostlinná mléka, protože jejich tělo má potíže s rozkládáním laktózy, což je typ cukru, který se nachází v kravském mléce. Celosvětově trpí asi 68 % osob intolerancí laktózy.4Storhaug, C. L., S. K. Fosse & L. T. Fadnes (2017): Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2(10), 738–746. doi:10.1016/S2468-1253(17)30154-1 Je tedy opravdu důležité, aby děti měly možnost v polední pauze pít rostlinné mléko.5Ačkoliv je ve školách dostupné bezlaktózové kravské mléko, je stále důležité dát studentům a studentkám během oběda na výběr mezi bezlaktózovým kravským mlékem a rostlinným mlékem Je také důležité poznamenat, že většina osob asijského či afrického původu nesnáší laktózu,6US National Library of Medicine National Institutes of Health (2015): Lactose Intolerance in Adults: Biological Mechanism and Dietary Management. available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586575/ [18.06.2019] 7https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30154-1/fulltext takže přidání rostlinného mléka do školního programu přispívá k inkluzivitě. Existuje také alergie na kravské mléko (CMA), která může způsobit mírné až život ohrožující stavy.8Milk allergy – Symptoms and causes – Mayo Clinic Rostlinné mléko nabízí alternativu pro děti, které trpí CMA.

Podepište petici

„Vážená Evropská komise, zařaďte prosím do školního programu EU rostlinná mléka obohacená vápníkem, abyste podpořili inkluzivitu v našich školách, chránili planetu a zlepšili životní podmínky zvířat.“

74 432 podpisy z 100 000

Consent*
Newsletter

Sdílejte tuto kampaň

Petici podporují

Podpořte naši petici. Pošlete své logo na [email protected]